Úvod
Úvod

Vítejte

Pokud hledáte lékaře, který si uvědomuje existenci úzkého vztahu mezi zdravím a psychickým stavem a který dokáže propojit poznatky klasické medicíny s celostním přístupem, jste tady správně. Jsem vystudovaná lékařka s desetiletou praxí, během které jsem se už mnohokrát přesvědčila, že právě díky propojení klasické medicíny a celostního přístupu je možné dosáhnout trvalého zlepšení zdravotního stavu a zvýšení kvality života (více o mně zde)

Proč celostní přístup?

Každá nemoc, i ta, která je organického původu, v sobě zahrnuje psychickou příčinu. Výsledky výzkumů ukazují, že ve skutečnosti má až 80 % všech nemocí psychogenní základ. Tato oblast poznání je však v běžné lékařské praxi opomíjena.

Mysl, ať už vědomá či nevědomá, tvoří v těle harmonii, nebo disharmonii a ovlivňuje tak jeho celkovou stavbu a fungování. Dlouhodobý stres, potlačované emoce, strachy nebo pocity viny jsou jednou z příčin nerovnováhy v těle a významně působí v zárodku nemoci.

Protože nejsme naučeni vnímat přímý vliv vnitřního světa člověka na jeho zdravotní stav, zůstáváme v nevědomosti a spoléháme na alopatickou (klasickou) léčbu, která – přestože se tak tváří – nemůže psychickou příčinu nemoci odstranit.

Už v začátcích své lékařské praxe v nemocnici jsem si všimla, že mnoho pacientů cítí potřebu udělat pro své zdraví víc, než jen přijít k lékaři, podstoupit řadu vyšetření a vyzvednout si léky z lékárny. Tito pacienti si stejně jako já uvědomují, že je nutné učinit hlubší změnu ve vnímání nemoci, a to nejen na fyzické, ale také na mentální úrovni. Vzhledem k tomu, že v rámci současného systému ambulantní a nemocniční péče není dostatek prostoru a času na individualizovaný přístup, při kterém by bylo možné pátrat po psychických příčinách zdravotních obtíží a přistupovat ke zdraví člověka celistvě, rozhodla jsem se před dvěma lety otevřít si v Brně soukromou praxi nabízející lidem celostní přístup ke zdraví.